BORANG ADUAN KUALITI UDARA DALAMAN (INDUK)
Maklumat Pengadu

Borang ini boleh diisi oleh penduduk bangunan atau oleh mana-mana kakitangan bangunan. Borang ini hendaklah digunakan jika aduan anda berkemungkinan berkaitan dengan kualiti udara dalaman. Masalah kualiti udara dalaman merangkumi kawalan suhu, pengalihudaraan dan bahan cemar udara.

Butir-Butir Aduan
Pengesahan
Official Portal - Portal Rasmi
Occupational Safety, Health and Environment Office,
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia,
86400 Parit Raja, Batu Pahat, Johor
Phone: +6 (07) 453 7228 / 7732
Fax: +6 (07) 453 7639
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

"Safety Starts Here"