LAPORAN PEMERIKSAAN PERSEDIAAN BILIK KULIAH
A. MAKLUMAT PEMERIKSAAN
B. PERINCIAN PEMERIKSAAN
1.0 Hand Sanitizer di sediakan di pintu masuk setiap bilik kuliah.
2.0 Susunan meja /kerusi adalah berjarak sekurang-kurangnya 1 meter dan di tanda dengan jelas dengan menggunakan pita pelekat atau penanda.
3.0 Sistem kesihatan harian/rekod kehadiran tersedia untuk pekerja dan pelawat (digital atau manual).
4.0 Tanda Amaran Peringatan Penjarakan Fizikal (1 meter) ditampal di dalam ruang tempat kerja.
C. ULASAN KESELURUHAN PEMERIKSAAN / KEADAAN TIDAK SELAMAT (Jika ada)
Occupational Safety, Health and Environment Office,
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia,
86400 Parit Raja, Batu Pahat, Johor
Phone: +6 (07) 453 7228 / 7732
Fax: +6 (07) 453 7639
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

"Safety Starts Here"