SENARAI SEMAK PEROLEHAN BAHAN KIMIA
1. Bahan kimia dibekalkan bersama Helaian Data Keselamatan / Safety Data Sheet (SDS) mengikut keperluan perundangan
2. SDS dibekalkan adalah SDS terkini (tidak melebihi tempoh 5 tahun)
3. SDS mempunyai 16 elemen wajib mengikut keperluan perundangan
4. Pelabelan mengikut keperluan perundangan (saiz bekas penyimpanan melebihi 125ml)
 • pengecam produk
 • pengenalan pembekal
 • kata isyarat
 • pernyataan bahaya
 • piktogram bahaya
 • penyataan berjaga-jaga
5. Pelabelan mengikut keperluan perundangan (saiz bekas penyimpanan bersaiz 125ml dan kurang)
 • pengecam produk
 • pengenalan pembekal
 • kata isyarat
 • piktogram bahaya, jika berkenaan dan 
 • suatu pernyataan yang dibaca "baca Helaian  Data Keselamatan sebelum digunakan"

6. Bekas penyimpanan bahan kimia dibekalkan oleh pembekal mengikut spesifik perundangan, selamat dan berpenyedap (scal)
(Rujuk SDS bagi bekas penyimpanan yang sesuai)

7. Bahan kimia diterima telah diisi daftar bahan kimia di sistem maklumat OSHE dan disediakan secara fizikal di tempat bahan kimia berada
8. Penyimpanan bahan kimia ditempat yang bersesuaian dan selamat
Official Portal - Portal Rasmi
Occupational Safety, Health and Environment Office,
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia,
86400 Parit Raja, Batu Pahat, Johor
Phone: +6 (07) 453 7228 / 7732
Fax: +6 (07) 453 7639
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

"Safety Starts Here"