SENARAI SEMAK UNTUK PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN
BAHAGIAN A: MAKLUMAT PENGAUDITAN
1.0 MAKLUMAT PUSAT TANGGUNGJAWAB
2.0 MAKLUMAT SAFETY LIAISON OFFICER (SLO)
3.0 MAKLUMAT PIHAK YANG DI AUDIT DI PUSAT TANGGUNGJAWAB
Pegawai 1
Pegawai 2
Pegawai 3
4.0 MAKLUMAT PENGAUDITAN
Official Portal - Portal Rasmi
Occupational Safety, Health and Environment Office,
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia,
86400 Parit Raja, Batu Pahat, Johor
Phone: +6 (07) 453 7228 / 7732
Fax: +6 (07) 453 7639
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

"Safety Starts Here"