AHLI JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN UTHM / INDUK

AHLI

PROF. DATUK Ts. Dr. WAHID BIN RAZZALY

NAIB CANSELOR / PENGERUSI

Dr. BALKIS BINTI HAJI A.TALIP

PENGARAH BAHAGIAN OSHE / SETIAUSAHA

WAKIL MAJIKAN

PROF. Dr. AZME BIN KHAMIS

WAKIL MAJIKAN / TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA)

PROF. Dr. MOHD SHAHIR SHAMSIR BIN OMAR

WAKIL MAJIKAN / TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN & ENOVASI)

PROF. MADYA Dr. AFANDI BIN AHMAD

WAKIL MAJIKAN / TIMBALAN NAIB CANSELOR (HEP & ALUMNI)

ENCIK ABDUL HALIM BIN ABDUL RAHMAN

WAKIL MAJIKAN : PENDAFTAR

ENCIK NORZAIMI BIN HAMISAN

WAKIL MAJIKAN : BENDAHARI

PUAN NORLIAH BINTI YAAKUB

WAKIL MAJIKAN : KETUA PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG

PROFESOR Ir. Ts. Dr. MOHD IRWAN BIN JUKI

WAKIL MAJIKAN : DEKAN FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM BINA

PROF. MADYA Dr. ROSLI BIN OMAR

WAKIL MAJIKAN : DEKAN FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

PROF. MADYA Ir. Ts. Dr. BUKHARI BIN MANSHOOR

WAKIL MAJIKAN : DEKAN FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN

PROF. MADYA Ts. Dr. ABDUL RASID BIN ABDUL RAZZAQ

WAKIL MAJIKAN : DEKAN FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL

PROF. Dr. WAN FAUZI @ WAN FAUZIAH BINTI WAN YUSOFF

WAKIL MAJIKAN : DEKAN FAKULTI PENGURUSAN TEKNOLOGI DAN PERNIAGAAN

PROF. MADYA Dr. NAFARIZAL BIN NAYAN

WAKIL MAJIKAN : PENGARAH INSTITUT KEJURUTERAAN INTEGRASI (I²E)

DR. ZULKIFLI BIN TAAT

WAKIL MAJIKAN : PENGARAH PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI

Ir. Ts. SHAMRUL-MAR BIN SHAMSUDDIN

WAKIL MAJIKAN : PENGARAH PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENYENGGARAAN

PROF. MADYA Ts. Dr. MOHD FARHAN BIN MD. FUDZEE

WAKIL MAJIKAN : PENGARAH PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

WAKIL PEKERJA

ENCIK MOHD NAJIB BIN OMAR

WAKIL PEKERJA : PEJABAT PENDAFTAR

TN. HJ. KASIM BIN SEBLI

WAKIL PEKERJA : FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

ENCIK MAHMOD BIN MUNAJAT

WAKIL PEKERJA : FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM SEKITAR

TN. HJ. MOHD TARMIZI BIN NASIR

WAKIL PEKERJA : FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN

ENCIK HAZNI BIN MD HARITH

WAKIL PEKERJA : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL

ENCIK SALLEH BIN MANSOR

WAKIL PEKERJA : FAKULTI PENGURUSAN TEKNOLOGI DAN PERNIAGAAN

ENCIK MOHD AZMAN BIN MD WAHAB

WAKIL PEKERJA : FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

ENCIK AMIRZAKI BIN SALIKIN

WAKIL PEKERJA : INSTITUT KEJURUTERAAN INTEGRASI (I²E)

ENCIK SHAZRIL BAHAR BIN ABD MANAP

WAKIL PEKERJA : PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI

PUAN HJH SITI HAIDAH BINTI SURIF

WAKIL PEKERJA : PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENYENGGARAAN

ENCIK MUZAFFAR BIN SALLEH

WAKIL PEKERJA : PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

ENCIK NORZA ISKANDAR HELMI BIN ABDULLAH

WAKIL PEKERJA : PEJABAT BENDAHARI

PUAN RADIN DEWISTIAWATI BINTI RADIN MOHAMED

WAKIL PEKERJA : KOLEJ KEDIAMAN

TN. HJ. ZUIKARNAIN BIN DAUD

WAKIL PEKERJA : KESATUAN KAKITANGAN PELAKSANA

TN. HJ.  AZREEN BIN MD AMIN

WAKIL PEKERJA : KESATUAN KAKITANGAN PELAKSANA

TN. HJ. ABDUL MALEK BIN IBRAHIM

WAKIL PEKERJA : PENTAS

PUAN LIZA BINTI MD APANDI

WAKIL PEKERJA : PENTAS
Official Portal - Portal Rasmi
Occupational Safety, Health and Environment Office,
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia,
86400 Parit Raja, Batu Pahat, Johor
Phone: +6 (07) 453 7228 / 7732
Fax: +6 (07) 453 7639
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

"Safety Starts Here"