Skip to main content

BORANG-BORANG OSHE

BAHAGIAN PENGURUSAN DAN LATIHAN

Borang Siasatan Awal Kemalangan (UTHM.OSHE.NADOPOD 001) (REVOKE)


BAHAGIAN KESIHATAN PEKERJAAN


BAHAGIAN HIGIEN KESELAMATAN


BAHAGIAN KESELAMATAN PEKERJAAN DAN PENGURUSAN STATUTORI


BAHAGIAN KAMPUS CAWANGAN PAGOH